گواهینامه ها

ایزو 9001:2008 برای تولید دستکش های معاینه، خانگی، صنعتی و تولید و استریل دستکش های جراحی

گواهینامه (FDA QSR 21 CFR 820 (cGMP جهت تولید دستکش های معاینه و تولید و استریل دستکش های جراحی

گواهینامه CE جهت دستکش های خانگی و صنعتی

گواهینامه CE جهت تولید و بسته بندی دستکش های معاینه

استاندارد ایران برای دستکش های جراحی

استاندارد ایران برای دستکش های خانگی

ایزو 13485:2012 + AC:2012 برای تولید دستکش های معاینه و تولید و استریل دستکش های جراحی

ایزو 10002:2014 برای تولید دستکش های معاینه، خانگی، صنعتی و تولید و استریل دستکش های جراحی

پروانه ساخت دستکش های جراحی لاتکس

پروانه ساخت دستکش های معاینه نیتریل

پروانه ساخت دستکش های معاینه لاتکس

پروانه ساخت دستکش های معاینه وینیل

استاندارد ایران برای دستکش های معاینه

استاندارد ایران برای دستکش های معاینه وینیل